x

Wir sind GUT im TANDEM

Die 4. Klassen der Dietrich-Heise-Schule und unserer Partnerschule – der Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewiczaw  […]